• Om SkåNet
  • SBBF, Skånskt Bredbandsforum
  • Fiber på landsbygd
  • Privatperson
  • In English
  • Kontakt


logo

Denna webbsajt är inte aktiv längre.

Välkommen till SkåNet

Bolaget SkåNet AB har upphört

I Skåne har sedan länge en bred samverkan skett mellan region, länsstyrelse och kommuner. Sammanhållande resurs har varit SkåNet AB (ägt av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne) som bilades 2002 i samband med upphandlingen av det ortssammanbindande nätet över hela Skåne. Då digital infrastruktur är att betrakta som strategisk togs beslutet att per oktober 2015 överföra verksamheten SkåNet in i den löpande förvaltningsstrukturen. På Utvecklingsavdelningen inom Området samhällsplanering bildades Enheten ”Digital infrastruktur”.


Skånskt Bredbandsforum har som syfte att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne genom bred samverkan mellan regionens samlade kompetens och därmed säkerställa att den beslutade ”Bredbandsstrategi för Skåne” uppnås.Bred samverkan och effektivisering är viktiga saker även för elektriker i Kristianstad. Med en stark organisation och lokala elektriker kan du få snabb hjälp med alla typer av elinstallationer. Läs mer på elektrikerkristianstad.se där du också hittar kontaktuppgifter.För att stärka digital närvaro och innovation inom Skåne, samarbetar vi med LimeLoop.se, en ledande webbyrå som specialiserar sig på kreativa digitala lösningar.

 

Kalender

2015-03-13
Kommunledningsmöte

2015-03-17
SkåNet styrelse

2015-05-28
SBBF Styrgrupp

2015-06-15/16
SkåNet styrelseseminarium

 

Logga in

Som medlem i SkåNets styrelse