Välkommen till SkåNet

SkåNet verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Bolaget bildades 2003 och ägs av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. SkåNet är Region Skånes och Kommunförbundet Skånes verktyg för att samordna planering, realisering och utveckling av en öppen IT-infrastruktur i hela Skåne. Detta som en del i arbetet med att göra Skåne attraktivt för företag, investeringar, arbetskraft och privatpersoner.

 

Logga in

Som medlem i SkåNets styrelse
Som medlem i BAS styrgrupp

Kalender

2014-05-09
Styrelse

2014-05-02
Skånsk Närkraft

2014-02-20
LSB2.0

2014-02-19/20
FTTH Council

2014-02-12
Styrelse


 

Nyheter

2014-01-15
Bildande av ett skånskt bredbandsforum
Läs mer>>

2013-06-26
SkåNets adresslista för byalag
Läs mer>>

2013-01-29
SkåNet lanserar portal för bredbandsmålet 2020
Läs mer>>

2012-09-25
Succé i Båstad för Skånsk Nätkraft
Läs mer>>

2012-09-14
Skånsk Nätkraft i Båstad 20-21 september
Läs mer>>

2012-08-28
Brev från avgående VD
Läs mer>>

2012-08-27
Nytt från Bredbandscoachen
Läs mer>>