Välkommen till SkåNet

SkåNet verkar för att Skånes invånare och företag ska få tillgång till riktigt bredband. Bolaget bildades 2003 och ägs av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. SkåNet är Region Skånes och Kommunförbundet Skånes verktyg för att samordna planering, realisering och utveckling av en öppen IT-infrastruktur i hela Skåne. Detta som en del i arbetet med att göra Skåne attraktivt för företag, investeringar, arbetskraft och privatpersoner.

Skånskt Bredbandsforum har som syfte att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden i Skåne genom bred samverkan mellan regionens samlade kompetens och därmed säkerställa att den beslutade ”Bredbandsstrategi för Skåne” uppnås.

 

Kalender

2015-03-13
Kommunledningsmöte

2015-03-17
SkåNet styrelse

2015-05-28
SBBF Styrgrupp

2015-06-15/16
SkåNet styrelseseminarium